Sessie 'Beter weerbaar door datagedreven werken' ICTU Inspiratiefestival 4 november 2021

Publicatie 24 nov 2021
De opname van de online sessie 'Beter weerbaar door datagedreven werken' tijdens het ICTU Inspiratiefestival op 4 november 2021.

Steeds meer overheden en uitvoeringsorganisaties proberen met de inzet van datagedreven werken publieke taken efficiënter en/of effectiever uit te voeren, of fenomeengericht te werken in de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven.

Een belangrijke basis voor een verantwoorde omgang met data is integrale aandacht voor publieke waarden zoals privacy, gelijke behandeling en transparantie.In het project Zicht op Ondermijning heeft dit geleid tot een ‘Zicht Op-methode’ waarbij deze elementen de basis vormen. Het doel van Zicht op Ondermijning, een landelijk samenwerkingsverband van verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties, is het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid, bijdragen aan de aanpak van ondermijning en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid op wijkniveau. In deze sessie gaan we aan de hand van de ‘Zicht Op-methode’ dieper in op hoe invulling kan worden gegeven aan datagedreven werken met aandacht voor publieke waarden, onderlinge samenwerking tussen overheden en hoe deze methode ook kan worden benut voor andere maatschappelijke vraagstukken.

Deze sessie wordt verzorgd door Marco Koorn (project manager Zicht op Ondermijning, ICTU) en Lucien Vermeer (project manager en data scientist, ICTU).

Meer lezen over het online ICTU Inspiratiefestival van 4 november 2021, of uitzendingen van Inspiratiefestival terugkijken? Bezoek dan de terugkijkpagina van het ICTU Inspiratiefestival.

Terug naar impressie van het Inspiratiefestival.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter