Publicatie paper 'Grip op Software'

Publicatie 11 jan 2018
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine januari 2018

Grip op Software (GROS) is een onderzoeksproject dat ontstaan is uit een samenwerking tussen ICTU en de Universiteit Leiden. Onlangs werden de eerste resultaten uit dit project gepresenteerd in een conferentiepaper.

Het onderzoek past technieken uit machine learning toe op data die tijdens de softwareontwikkeling in verschillende hulpsystemen worden geregistreerd. Gegevens over bijvoorbeeld versiebeheer van code, kwaliteitsrapportages en bouwsystemen worden hierbij opgehaald uit de ontwikkelomgeving. Het doel van het onderzoek is om Scrum en andere agile ontwikkelmethodes verder te verbeteren met behulp van voorspellingen, met aanbevelingen aan ontwikkelteams en door het realiseren van nieuwe ‘best practices’.

Op de website van ICTU verscheen eerder een artikel over dit onderzoeksproject met de titel ‘Softwareontwikkeling onder wetenschappelijke loep’.

Leon Helwerda over het onderzoek: 'In het GROS-onderzoek is tot nu toe gekeken hoe we de verkregen data het beste kunnen benutten om meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van het ontwikkelproces en wat de succesfactoren bijvoorbeeld kunnen zijn van een Scrum aanpak. Naast machine learning maken we voor dit doeleinde gebruik van visualisaties die het verloop van het proces laten zien aan de hand van een tijdslijn. Of visualisaties die een hele organisatie vormgeven, met een netwerk van verbindingen tussen ontwikkelteams. Bij deze visualisaties worden zoveel mogelijk gegevens op een overzichtelijke manier weergegeven.'

Veelbelovend

De voorspellingen die we tot nu kunnen doen over de data, laten zien dat het onderzoek veelbelovend is. We kunnen met een goede betrouwbaarheid een eigenschap van Scrum sprints voorspellen, namelijk of alle user stories die in deze sprintperiode gepland zijn ook af komen. Wel zien we dat er meer diverse data nodig is van meer projecten, want Scrum en agile processen worden niet in iedere organisatie hetzelfde toegepast. De onderzoeksresultaten zijn in een paper toegelicht en gepresenteerd op de conferentie Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2017). Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Leon Helwerda, leon.helwerda@ictu.nl.

Het conferentiepaper ‘Conceptual Process Models and Quantitative Analysis of Classification Problems in Scrum Software Development Practices’ is geschreven door Leon Helwerda (ICTU en Universiteit Leiden, LIACS), Frank Niessink (ICTU) en Fons Verbeek (Universiteit Leiden, LIACS) en is in november gepresenteerd op de conferentie Knowledge Discovery and Information Retrieval 2017.

U kunt het paper hier downloaden (129 kB).

Wilt u meer informatie over software ontwikkeling en de kwaliteitsaanpak die daarbij door ICTU wordt ingezet? Kijk dan bij ‘Kwaliteitsaanpak’ elders op deze website.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.