Over het programma Kennis van de Overheid

Publicatie 16 okt 2023
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine oktober 2023

Periodiek een project of programma in de spotlights. Deze keer het programma Kennis van de Overheid.

Informeren over hoe de overheid in elkaar zit, functioneert, presteert en hoe prestaties verbeterd kunnen worden. Zodat de overheid effectief aan maatschappelijke opgaven kan werken.

Dat is het doel van het programma Kennis van de Overheid.

Het programma werkt met een breed aanbod aan het bereiken van dit doel. Zoals met inspirerende interviews waarin bewindslieden en topambtenaren hun ervaringen delen. Met rijke informatie over hoe de overheid is georganiseerd, functioneert en presteert. En met concrete tools om in gesprek te raken hoe je de prestaties van je eigen organisatie kunt verbeteren. 

Kennis van de Overheid is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en wordt uitgevoerd door ICTU. Een groot aantal partners werkt in dit programma samen. Zoals gemeenten, waterschappen en de Rijksbrede Benchmark Groep voor het programma Venster. Ook werkt men samen met wetenschappelijke instituten en publieke dienstverleners, voor het samenstellen van de Staat van de Uitvoering.

Johan Strieker, opdrachtgever en ‘founding father’ van Kennis van de Overheid: “Het programma komt voort uit een heel kritische analyse van Roel Bekker in 2011, over de wijze waarop het Rijk kennis verzamelt over haar functioneren. Kort gezegd: dat was hap, snap. Er zat geen systeem in. Met die kritiek zijn we - zes jaar later - aan de slag gegaan in dit programma.” Zie ook de korte video op www.kennisvandeoverheid.nl.

Citaat Ester Baauw, programmamanager ICTU:
“Met Kennis van de Overheid voorzien we in een behoefte om meer zicht te krijgen op overheidsorganisaties, personeel, prestaties, cultuur, leerplatforms, en leren we ook van het verleden. Doordat we trends en cijfers monitoren zien we ook hoe de overheid zich in de tijd ontwikkelt. Dit helpt ambtenaren en bestuurders bij het nemen van beslissingen.”

Kennis van de Overheid ontsluit niet alleen veel informatie over de overheid, maar laat ook veel onderzoek uitvoeren. Zoals het Werkonderzoek (het grootste werknemersbelevingsonderzoek Openbaar Bestuur, uitgevoerd door het CBS) en de unieke productiviteitsanalyses (uitgevoerd door IPSE-studies). Indrukwekkend zijn ook de beleidsreconstructies op voor BZK belangwekkende beleidsdossiers, vormgegeven in digitale tentoonstellingen met oud BZK-toppers als ‘curator’. Met het Venster-instrumentarium omvat het programma twee benchmarkinstrumenten met heel veel deelnemende organisaties, in alle delen van het openbaar bestuur.  

Alle informatie is toegankelijk via de website www.kennisvandeoverheid.nl.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.