Over het belang van een goede informatiepositie

Publicatie 08 jul 2022

 

Goed beveiligen begint met een goede informatiepositie. ICTU ondersteunt de Koninklijke Marechaussee bij vraagstukken rond informatievoorziening. Een interview met Marijke Salters en Fred Uiterweerd van ICTU over hun werk voor de KMar.

Vluchtelingenstromen, strengere bewaking van de buitengrenzen van Europa, lange rijen reizigers op Schiphol… het zijn allemaal actuele ontwikkelingen waarin de Koninklijke Marechaussee een belangrijke taak vervult. De missie van de Koninklijke Marechaussee is te waken over de veiligheid van Nederland. Om te bepalen of veiligheid in het geding is, is veel informatie nodig. Dat maakt de Koninklijke Marechaussee een informatiegedreven organisatie, waarvoor een goed werkende informatievoorziening (IV) cruciaal is. ICTU helpt de Koninklijke Marechaussee al jaren succesvol bij haar strategische IV-vraagstukken.  

Marijke Salters en Fred Uiterweerd werken beiden bij ICTU aan strategische adviesopdrachten voor de Koninklijke Marechaussee. Marijke Salters als senior consultant en coördinator van de opdrachten bij deze opdrachtgever vanuit ICTU. Fred Uiterweerd als domeinmanager voor veiligheid en justitie, waarbij drie ministeries betrokken zijn (Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid). “We doen verschillende adviesopdrachten voor de Koninklijke Marechaussee, die allemaal te maken hebben met strategische IV-vraagstukken. Het gaat dan niet alleen om het eigen informatielandschap van de Koninklijke Marechaussee, maar ook om de vele verbindingen die er zijn met de informatievoorziening van haar partners in de veiligheidsketen,” vertelt Uiterweerd.  

“De Koninklijke Marechaussee wil nog meer informatiegestuurd werken en dat vraagt veel van de informatievoorziening. Er liggen uitdagingen op meerdere fronten, zowel in het complexe informatielandschap als in de randvoorwaarden, zoals financiering. In het verleden is er veel bezuinigd op Defensie, dat is nu gelukkig aan het veranderen,” vertelt Salters. Tegelijkertijd nemen de eisen toe. Er komen nieuwe Europese systemen voor strengere grensbewaking waar alle landen op moeten aansluiten en waar ze nieuwe voorzieningen voor moeten bouwen. Ook wordt er steeds meer internationaal samengewerkt bij de bestrijding van criminaliteit. Uiterweerd: “Voor al deze taken is informatie nodig. De CIO van de Koninklijke Marechaussee geeft daarom aan dat goed kunnen beveiligen begint met een goede informatiepositie.”

ICTU werkt aan een tiental opdrachten voor de Koninklijke Marechaussee. Dat varieert van advies over welke aanpassingen nodig zijn in de IT-architectuur om te kunnen voldoen aan nieuwe EU-verordeningen tot een programma waarin wordt gewerkt aan een betere doorstroming van reizigers, met inachtneming van alle veiligheidswaarborgen. Voor een aantal programma’s heeft ICTU in kaart gebracht hoe het bestaande informatielandschap inclusief applicaties eruitziet. Salters: “We gebruiken daarvoor het visualisatieprogramma dat ICTU ontwikkelde: interactieve dynamische Enterprise Architectuur, idEA. Daarmee brengen we in workshops, met alle belanghebbenden, letterlijk in kaart hoe het informatielandschap eruitziet. Je ziet op de platen welke systemen verbinding hebben met elkaar, zodat je de impact ziet als je iets verandert. De platen blijken heel bruikbaar in gesprekken over verandering en verbetering.”

Lees meer over het visualisatieprogramma idEA.

Tot slot

Als informatie een belangrijk sturingsinstrument is, dan moet de informatievoorziening op orde zijn. Daar helpt ICTU de Koninklijke Marechaussee bij, met haar kennis over IT-architectuur en organisatieverandering. De adviseurs van ICTU werken vaak voor meerdere organisaties in de vreemdelingen- en strafrechtketen, vertelt Uiterweerd: “We bespreken in ons team vaak hoe we lijntjes tussen de verschillende partijen in de keten kunnen leggen. Er spelen vaak dezelfde uitdagingen, dus wat voor de een goed werkt, kan ook een oplossing zijn voor een andere ketenpartner.” Salters besluit: “We hebben domeinbreed overleg met al onze adviseurs, waarin we kijken naar de hele keten. We kennen de afhankelijkheden tussen de ketenpartners en komen soms zo tot oplossingen die we niet hadden gevonden als we vanuit één ketenpartner zouden werken.”

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter