'Innovation is here to stay', hoe gaan we er mee om?

Publicatie ma, 05/28/2018 - 15:09
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine mei 2018

Innovation is here to stay. Media berichten dagelijks over nieuwe mogelijkheden door gebruik van big data, robotisering, AI, blockchaintechnologie, enzovoorts. De vraag is inmiddels niet meer wat er op ons af komt, maar hoe we er mee om gaan als overheid en samenleving.

Technologische innovaties en maatschappelijke behoeften dwingen de overheid anders te gaan werken. Hoe werkt dit uit in de praktijk, wat zien we gebeuren en hoe kunnen we daar mee omgaan? Denk aan datagestuurd werken over organisaties heen, en vraagstukken rond bijvoorbeeld ondermijning of schuldhulpverlening.

Urgente vraagstukken die nu om antwoorden vragen. Dat kwam aan de orde in een drukbezocht  ICTU Grand Café dinsdagmiddag 12 juni 2018: 'The Godfather revisited...or the government reinvented?'.

Sprekers

Andy Clijnk, plv. hoofd Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, Ministerie van BZK, vertelt over het onderwerp interbestuurlijke samenwerking en het interbestuurlijke programma dat op 14 februari werd vastgesteld. Clijnk gaat daarbij in op het domein ondermijning.

Arre Zuurmond is sinds 2013 Ombudsman van de gemeente Amsterdam. Voordat hij Ombudsman werd richtte hij ooit de Kafkabrigade op, en was jarenlang bijzonder hoogleraar ICT en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Zuurmond constateert dat de overheid onvoldoende aandacht heeft voor de complexiteit van de dagelijkse realiteit. ‘Er is meer maatwerk nodig in de uitvoering van beleid en integraler kijken naar wetten en regels.‘
 
Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Tilburg en co-auteur van het boek ‘De achterkant van Nederland’ doet onderzoek naar verstrengeling tussen de onder- en bovenwereld in Nederland. Tops vertelt over het onderwerp ondermijning en wat de impact daarvan is op overheid en samenleving. Om dit probleem echt te kunnen op lossen, ‘is er nog meer samenwerking nodig, en zullen er meer maatschappelijke coalities moeten komen’, aldus Tops.

Binnenkort via deze website een impressie van de bijeenkomst!

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.