Impressie ICTU Café - Digitale dienstverlening in Europa met special guest Minister Karu (Estland)

Publicatie wo, 02/19/2020 - 15:46
Europese haven (fotografie Hollandse Hoogte)

Een druk bezocht ICTU Café dat geheel in het teken stond van ontwikkelingen rond digitale dienstverlening in Europa.

Informatie uitwisseling tussen Europese landen en de Single Digital Gateway (SDG) kwamen aan de orde. Met gasten Hetty Lucassen (BZK) en Minister Kaimar Karu (Estland). Hans Verweij, Directeur projecten bij ICTU, was gastheer namens ICTU en Menno Gmelig Meijling, adviseur bij ICTU en betrokken bij de uitvoering van de SDG, verzorgde een korte inleiding en begeleidde de discussie tijdens dit ICTU Café op 11 februari 2020.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Hetty Lucassen, lid van het Managementteam van het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), zette kort uiteen wat de Nederlandse inzet is bij digitaliseringsprojecten in Europa en ontwikkelingen zoals de Single Digital Gateway.

De Single Digital Gateway-verordening is bedoeld om het leven van Europese inwoners en ondernemers te vergemakkelijken door (digitale) overheidsdienstverlening op een integrale wijze te ontsluiten. Deze verordening zorgt voor makkelijke toegang tot online informatie, administratieve procedures en hulpservices die je nodig kunt hebben wanneer je grensoverschrijdend leeft, werkt, onderneemt of studeert.

Meer informatie over de inhoud van de verordening en de implementatie? Bekijk de Pleio-site over de SDG.

Veel organisaties ook in Nederland krijgen met de SDG-verordening te maken. Om te kunnen zorgen voor een gecoördineerde aanpak van de implementatie in Nederland (en om Nederland te vertegenwoordigen in EU-verband) is de Nationaal Coördinator SDG (Jean-Paul Bakkers) aangesteld.

De SDG biedt kansen en kan een boost geven als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening in Europa en in Nederland, voor zowel burgers als ondernemers. Samenwerking op dit onderwerp binnen Europa, waaronder met Estland, is zeer waardevol aldus Lucassen.

Digitale transformatie in Estland

Special guest bij dit ICTU Café was Kaimar Karu, Minister of Foreign Trade and Information Technology of the Republic of Estonia sinds november 2019. Minister Karu ging in op de Single Digital Gateway, en vertelde over de bijzondere samenwerking tussen overheid, private partijen en wetenschap in Estland, en over de samenwerking tussen Estland en Nederland binnen Europa.

Estland wordt gezien als een voorloper op het gebied van digitalisering in de overheid. Er is niet één gecentraliseerd systeem of een centrale database. Maar meerdere kleinere systemen waarmee diensten online zijn te regelen. De overheid beschikt over een technische infrastructuur (X-road), waar overheidsdiensten op aangesloten zijn, en waar burgers toegang toe hebben. In de X-road kunnen burgers controle uitoefenen over wie inzage in hun gegevens heeft opgevraagd en waarom. Dit draagt bij aan transparantie en vertrouwen van burgers.  

Minister Karu ging op inspirerende wijze in op een groot aantal zaken die van belang zijn bij digitalisering. Bijvoorbeeld het belang om de digitale transformatie niet te zien als een project met een kop en staart. Maar als een ongoing process, waarbij het juist niet alleen om techniek of projectmanagement gaat. Maar om verandering van processen en organisaties. Dat is complex, vraagt tijd en is eigenlijk nooit af. 

Customer Experience wordt een steeds grotere factor van belang als het gaat om goede overheidsdienstverlening,  En ook in Estland speelt de vraag hoe de hoeveelheid data die de overheid heeft, veilig benut kan worden om de dienstverlening aan burgers te verbeteren en het leven makkelijker te maken. Estland verkent hoe AI hier een rol in kan spelen. Op een manier die veilig en controleerbaar is en bijdraagt aan die betere diensten voor burgers.

Minister Karu heeft ruim twintig jaar ervaring op het snijvlak van IT en bedrijfsbeheer in de private en publieke sector. Als IT-minister neemt hij deel aan de uitwerking van beleid gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van ondernemerschap, exportontwikkeling, betrokkenheid van buitenlandse investeringen, innovatie, informatietechnologie en postdiensten. Minister Karu studeerde in 2003 af aan de Universiteit van Tartu met een graad in filosofie, en verdedigde in 2010 zijn masterdiploma in dezelfde specialiteit.

Kennisuitwisseling

ICTU is betrokken bij de uitwerking van een aantal projecten die raken aan Europese samenwerking en grensoverschrijdende dienstverlening, zoals de Single Digital Gateway, in opdracht van het ministerie van BZK.  

ICTU is ook een van de founding partners van Digicampus, een samenwerking tussen Logius, TU Delft, Nederland ICT en ICTU. ICTU bereidde mede een eerder bezoek met een delegatie van Digicampus aan Estland voor, om te leren van hun ervaringen rond digitalisering. Dit voorjaar brengt een delegatie uit Estland weer een tegenbezoek, om deze kennisuitwisseling voort te zetten.

 

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter