ICTU Café on screen - replays van drie minicolleges

Publicatie vr, 02/19/2021 - 15:09

Drieluik ICTU Café on screen

Op 17 november, 1 december en 19 januari organiseerde ICTU drie online minicolleges. Focus in deze minicolleges: Hoe kunnen innovaties en technologische ontwikkelingen bijdragen aan de oplossing van huidige vraagstukken in de samenleving? Vanuit anders kijken en anders denken? En hoe kunnen wij daar als overheid (nu al) mee aan de slag? Deze online Cafés borduurden voort op de thematiek van de Inspiratiemiddag van 24 september 2020 'The future fast forward'.

Minicollege Jeroen van den Hoven

Op 19 januari rondden we de serie minicolleges af met een bijdrage van Prof. dr. Jeroen van den Hoven. In dit minicollege gingen we in op de vragen hoe kunnen innovaties en technologische ontwikkelingen bij kunnen dragen aan de oplossing van huidige vraagstukken in de samenleving. En we keken naar hoe het ontwerpen vanuit publieke waarden daaraan kan bijdragen en hoe we dit aan kunnen pakken. Jeroen van den Hoven is verbonden aan de TU Delft als professor of Ethics and Technology en wetenschappelijk directeur of the Delft Design for Values Institute.

Bekijk de replay van het minicollege van Jeroen van den Hoven (19 januari 2021).

Minicollege Marlies van Steenbergen    

Dr. Ir. Marlies van Steenbergen is sinds 2017 lector bij het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren aan de Hogeschool van Utrecht. Naast lector is Marlies  Principal consultant enterprise architectuur bij Sogeti Nederland. Ze ontving de NAF-penning 2018 voor haar bijzondere betekenis voor de ICT-architectuurgemeenschap in Nederland.
Centraal in de voordracht van Marlies van Steenbergen stond de vraag hoe we bij digitale innovaties al in een vroeg stadium van het ontwerpproces oog kunnen hebben voor het effect ervan op betrokkenen. Bijvoorbeeld door een instrument als de ethische matrix in te zetten als onderdeel van Value Sensitive Design.

Bekijk de replay van het minicollege van Marlies van Steenbergen (1 december 2020).

Minicollege Joost Broekens

Joost Broekens (Phd) is universitair docent Affective Computing aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) van de Universiteit Leiden, en medeoprichter en CTO van Interactive Robotics. Zijn onderzoek omvat computational modeling van emotie (stemming, beoordeling, toegepast in games, robots en agents, en theoretisch), mens-robotinteractie en Reinforcement Learning.
Centraal in de voordracht van Joost Broekens stond  de vraag: Hoe kunnen innovatie en technologische ontwikkelingen omtrent robots bijdragen aan oplossingen rond actuele vraagstukken in de Zorg en het Onderwijs?

Bekijk de replay van het minicollege van Joost Broekens (17 november 2020).

 

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter