Data experts delen kennis

Publicatie ma, 05/28/2018 - 14:12

Eind maart namen zo’n 70 belangstellenden deel aan de netwerkbijeenkomst van het Kennisplatform (Big) Data in Den Haag. Een korte impressie: over data governance, datalabs en andere praktijkervaringen.

Irma Walraven van het ministerie van OCenW opende de bijeenkomst met een introductie over data governance bij de overheid. Irma maakte duidelijk dat data governance een middel is om de nodige richting te kunnen geven aan het inzetten van data voor beleidsvraagstukken. Daarna vertelden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van IenW over de intensieve samenwerking tussen beleidsmakers én data scientists in de datalabs van deze organisaties.

Eerder publiceerde ICTU een artikel over het belang van data governance, zie het artikel 'De datagedreven overheid'. Ook verscheen in het iBestuur magazine (oktober 2016) een artikel over dit onderwerp.

Met haar Databrigade is RVO.nl in staat om in kortcyclische, datagedreven experimenten met multidisciplinaire teams een effectieve bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waar de opdrachtgevers en klanten van RVO.nl voor staan. Zo'n multidisciplinair team van inhoudelijke experts, business consultants, data scientists en juristen/beveiligingsexperts maakt experimenten met maatschappelijke meerwaarde mogelijk.

ILT van het ministerie van IenW gaat methodisch te werk door een (toezichts)probleem op te splitsen in deelproblemen en die te prioriteren op grond van maatschappelijke kosten, doelgroepen en handelingsperspectieven.
Het ministerie van JenV gaf een sneak preview van de langverwachte Big Data toolkit. Deze biedt handvatten om aanbevelingen uit het WRR Rapport  ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ en de kabinetsreactie op dat rapport, om te zetten in actie.

foto_Kennisplatform_website.png

De bijeenkomst werd afgesloten door Jaap Korpel van ICTU die deelnemers spannende uitspraken wist te ontlokken over de vraag: 'Is het datalab een overlevingsstrategie van de organisatie?' Antwoorden varieerden van 'veel instellingen doen hun werk al jaren zonder datalab, dat zal de komende jaren niet anders zijn', via 'Over drie jaar bestaat ons datalab niet meer, dan is het opgenomen in de praktijk van alledag' tot 'De manier van kortcyclisch probleemgestuurd werken gaat niet meer weg, sterker nog, het is het nieuwe ‘business as usual’ voor onze organisatie.'

Deelnemers gaven na afloop aan dat zij vooral de praktijkervaringen die zijn ingebracht zeer interessant vonden en deze tijdens een volgende bijeenkomst graag terug te willen zien. In juni organiseren we een volgende bijeenkomst, over het onderwerp linked (open) data. Met bijdragen van onder andere het Kadaster, KOOP, CBS en DUO.

Over het Kennisplatform

Het Kennisplatform (Big) Data is een ‘veilige’ leeromgeving, het heeft nadrukkelijk geen commerciële doelstellingen. Het Kennisplatform (Big) Data is een initiatief van ICTU en UBR | I-Interim Rijk. Als onafhankelijke overheidspartijen borgen ICTU en IIR samen de neutraliteit van het platform. Het streven daarbij is om uit te groeien tot het centrale data platform van, voor en door de overheid.
Inmiddels zijn ruim 200 professionals binnen de overheid op het gebied van datamanagement verbonden in dit Kennisplatform.Wilt u meer weten over dit kennisplatform? Stuur een bericht naar kennisplatform@ictu.nl.

In september 2016 organiseerde ICTU een Grand Café ‘Big data en ethiek’. Een van de sprekers was Dennis Broeders, mede auteur van het genoemde WRR Rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’. Zie de impressie elders op de website. Het initiatief tot een Kennisplatform (Big) Data is naar aanleiding van dit Grand Café gestart. Inmiddels zijn zo’n 200 data-professionals binnen de overheid in dit netwerk met elkaar verbonden.

Meer weten?

Reactie toevoegen

Laat een reactie achter