Big Data liefhebbers delen kennis

Publicatie zo, 06/18/2017 - 14:52
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine juni 2017

In september 2016 organiseerde ICTU een Grand Café over Big Data en ethiek. Verschillende vraagstukken over het gebruik en de toepassing van Big Data kwamen op die dag aan de orde.

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd door ICTU een oproep gedaan om binnen de overheid actief kennis en expertise te delen en lanceerde ICTU het initiatief tot een kennisplatform over Big Data. Hier bleek veel belangstelling voor. Na twee voorbereidende bijeenkomsten volgde op 29 maart een eerste bijeenkomst van alle deelnemers aan het platform in de Bazaar of Ideas. Een druk bezochte bijeenkomst met meer dan 50 Big Data liefhebbers, datamanagers en strategisch adviseurs data, werkzaam binnen de overheid.

Francois Vis, bij ICTU verantwoordelijk als manager advies en portefeuillehouder productontwikkeling, trapte af. Vis: “Doel van deze bijeenkomst is kennisdelen over hoe je gebruik van Big Data kunt inzetten, in een beschermde omgeving. Hier blijkt duidelijk behoefte aan, en daar willen we in voorzien."

Tijdens de ochtend kwamen twee parallelsessies aan bod. De ene sessie ging over de aanpak bij Rijkswaterstaat om te komen tot een big datalab, gepresenteerd door Louise de Jong (ICTU). Wat zijn de do’s en dont’s bij opzetten van een Big Datalab. De tweede sessie was getiteld ‘Big Data kent (geen) grenzen', door Ruud Hogendoorn (ICTU) en Just Stam (Ministerie van VenJ).

Na een kennismarkt volgde de afsluitende plenaire sessie over de praktijkcasus 'Hittestress in de Stad' door Raymond Sluiter, Researcher GEO-ICT (KNMI). In dit onderzoek van KNMI en PBL is ingegaan op de vraag hoe hittestress effect heeft op gezondheidsrisico's in een stedelijk gebied op buurtniveau.

Afrondend was de conclusie: er is veel behoefte aan praktijkvoorbeelden en casuïstiek bij deelnemers: waar loop je tegen aan als het gaat om gebruik van Big Data, wat mag of kan wel, en wat kan of mag niet?
Daarnaast bleek er behoefte om naast kennis delen in bijeenkomsten, ook actief kennis te kunnen delen via een digitaal platform. ICTU gaat daar mee aan de slag.

Via de website van ICTU houden we u graag op de hoogte over dit onderwerp. Wilt u meer weten over dit kennisplatform, stuurt u dan een bericht naar kennisplatform@ictu.nl.

Ruud Hogendoorn, één van de initiatiefnemers van het kennisplatform en adviseur bij ICTU: “Het mooie aan dit platform vind ik dat het mensen met hele waardevolle kennis bij elkaar brengt. Opvallend is dat iedereen worstelt met vergelijkbare vragen, je ziet dat de overheid nog echt aan de vooravond van Big Data staat. Zo is er bijvoorbeeld op het terrein van data science een grote behoefte aan kennis en opleiding. Ook zien we veel vraagstukken over wat juridisch kan en mag. Big Data wordt door velen gezien als een belofte, maar roept tegelijkertijd vele vragen op. ICTU verbindt graag partijen, door in het kennisplatform deskundigheid te bundelen en leerervaringen uit te wisselen.”

Meer informatie

Op 20 juni 2017 organiseert ICTU een Grand Café over digitalisering, innovaties en gebruik van data, 'Let's go data'. Wilt u meer informatie, lees dan het nieuwsbericht of stuur een berichtje naar ictucafe@ictu.nl.

ICTU publiceerde eerder een artikel over de datagedreven overheid: de overheid beschikt over veel data, die kan worden benut voor een nog efficiëntere en effectievere overheid. De huidige technische mogelijkheden rondom data bieden daarvoor nieuwe kansen. De vraag is: hoe kunnen en willen we hier als overheid mee omgaan? Een interview met Lucas van der Meer en Francois Vis over 'dataficering' van de overheid.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.