Bewustzijn informatieveiligheid nog steeds een speerpunt

Publicatie zo, 06/18/2017 - 12:05
Onderdeel van magazine: ICTU Magazine juni 2017

Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 ondersteunde ICTU het programma iBewustzijn Overheid. Margot van der Linden, adviseur bij ICTU, zag de aandacht voor iBewustzijn bij werknemers en bestuurders van overheidsorganisaties groeien, "en dat was ons belangrijkste speerpunt," aldus Margot.

De focus van het Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid was om bestuurders en medewerkers binnen overheidsorganisaties te laten beseffen hoe belangrijk informatieveiligheid is. Het project richtte zich op het vergroten van hun alertheid, kennis en vaardigheden en bood praktische en direct toepasbare handvatten voor iBewust-gedrag. Margot: "iBewustzijn Overheid is voortgekomen uit de Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID). De kennisinstrumenten van iBewustzijn Overheid borduren voort op de instrumenten van iBewustzijn Rijk en Taskforce BID. De kracht hiervan is dat veel onderdelen aan te passen en aan te vullen zijn om ze aan te laten sluiten op de eigen werkomgeving.”

In 2015 werkte iBewustzijn Overheid aan een herindeling van het beschikbare materiaal, overgedragen vanuit de Taskforce BID. "Materialen zijn opnieuw ingedeeld, er is een frisse website gemaakt en er is geïnvesteerd in de scope van iBewustzijn Overheid met koepelorganisaties en betrokkenen in het veld.”
In 2016 lag de focus op leren, kennisdeling en op het bereiken van bestuurders over het belang van informatieveiligheid en bewustwording. "Dit is gedaan door het bestaande leermateriaal te updaten en nieuw leermateriaal te promoten en door bestuurders door middel van interviews aan het woord te laten en elkaar aan te spreken op hun verantwoordelijkheid rondom informatieveiligheid". De verschillende interviews met bestuurders zijn gebundeld zodat de verhalen bewaard blijven.

Op 31 december 2016 is het Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid afgerond. Tijdens een afsluitend ICTU Café op 13 december werden de lessons learned gepresenteerd en een blik op de toekomst geworpen. "Het was een enorm goed bezocht ICTU Café, daaruit blijkt dat het onderwerp hoog op de agenda is komen te staan bij veel betrokken partijen. En dat is maar goed ook: het belang van informatieveiligheid blijft de komende jaren alleen maar groeien. iBewustzijn binnen de overheid zal mee moeten groeien."

Zie ook het artikel 'Tussen de oren' met een terugblik door Janine Jongepier en Gino Laan, ministerie van BZK (juni 2017).

De producten en diensten uit het programma zijn geborgd bij de verschillende overheidspartners en op Digitale Overheid.nl.

Inschrijven Magazine

Meld u aan voor het ICTU Magazine, en ontvang regelmatig nieuws en inspiratie over ontwikkelingen in de digitale overheid.