Architectuurproducten: expertise op maat

ICTU biedt haar opdrachtgevers oplossingen die aansluiten bij hun behoeften. De voorbeelden van architectuurproducten en diensten op deze pagina kunnen we inzetten voor uw organisatie, passend bij de opdracht en behoeften.

Dat begint met de keuze voor de geschikte expertise en architect(en) voor uw opdracht. Met een gemêleerde groep van ervaren architecten kan ICTU bij architectuurvraagstukken helpen van ontwerp- tot realisatiefase. Desgewenst kan ICTU ook alleen die aspecten of disciplines op zich nemen waarvoor u als opdrachtgever niet de juiste expertise of capaciteit in huis heeft.

ICTU- gereedschapskist

Wij zoeken altijd naar een aanpak die past bij de vraag van de opdrachtgever. We maken daarbij gebruik van door ICTU ontwikkelde en in de praktijk beproefde methoden. Een set met vertrouwde én innovatieve architectuurkaders en -tools die samenhang en vergelijkbaarheid, creëert, en voldoende vrijheid biedt om aan te sluiten bij uw behoeften.

Architectuurkaders

• Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) inclusief thema’s als Beveiliging en Privacy;
• Relevante kaders uit de NORA Familie, zoals GEMMA, EAR, WILMA, PETRA, domein- en ketenarchitecturen;
• Enterprise architectuur van de betrokken organisatie(s);
• Methodes en technieken (denk aan Archimate, TOGAF, requirements management, processchema’s met Swim Lanes).

Architectuurtools

• Vijflaagsmodel
• idEA-workshops
• Visualisatietool Blender
• Bedrijfsfunctiemodel / landschap
• Applicatielandschap
• Collegiale intervisie
• Peer review

Architectuurproducten en diensten

Van veranderbehoefte tot afsluiting van een project of programma kan ICTU een aantal architectuurproducten leveren:
• Vertaling van de bedrijfsstrategie naar een Enterprise Architectuur, een Domein- of Ketenarchitectuur of een Programma-architectuur. Op basis van de gewenste verandering wordt een analyse gemaakt. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in een architectuurvisie of een startarchitectuur.
• Advies over het landschap met de meest essentiële functies en het bijbehorende gewenste projectportfolio. Van het portfolio van projecten wordt een mogelijke roadmap opgesteld op basis van de onderlinge afhankelijkheden.
• Uitwerking van de architectuur voor een concreet ICT-project. Een beschrijving van de functies en informatiediensten die de te bouwen voorziening als koppelvlak moet leveren en de standaarden waaraan deze moet voldoen. Hierin worden ook non-functionele eisen als bijvoorbeeld flexibiliteit, interoperabiliteit, privacy en veiligheid meegenomen. Dit document wordt de ‘PSA’ genoemd.
• Beschrijving hoe de (non-) functionele eisen in de bouw- of realisatiefase worden ingevuld. Dit document wordt wel de Solution Architecture (SA) genoemd.
• Evaluatie van het project en afsluiting documentatie. Hierbij wordt gekeken wat er is opgeleverd, welke lessons learned er zijn vastgesteld en worden afspraken vastgelegd hoe met de geconstateerde afwijkingen wordt omgegaan. Dit document wordt wel als eindarchitectuur van het project gezien.

Reviews en advies

ICTU biedt ook architectuuradvies op maat, zoals een architectuurreview. ICTU voert regelmatig reviews uit op bestaande architectuurvraagstukken of voorzieningen. Afhankelijk van het doel van de review en de al beschikbare documentatie, kan een dergelijke review binnen een paar werkdagen worden uitgevoerd (quickscan). Aan het begin van een review staat altijd een intake gepland met de opdrachtgever en/of betrokken architecten, om samen het doel en de scope te bepalen. Daarnaast verzorgt ICTU op aanvraag peer-reviews.

Kennisdeling en opleidingen

Architectuur is een instrument dat helpt bij het realiseren van een betere digitale dienstverlening en een meer doelmatige inrichting van de organisatie. ICTU investeert daarom niet alleen in de vakkennis van architecten, maar ook in een breder begrip over architectuur bij beleidsmedewerkers, bestuurders en andere stakeholders.
Kijk voor meer informatie elders op deze website.