Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken

Overheidsdienstverlening als een kadootje

Een gebruiksvriendelijke overheid: de community van Gebruiker Centraal zet zich daar al negen jaar voor in. Daarbij gaat het om veel meer dan begrijpelijke communicatie. Het ultieme doel is overheidsdienstverlening die wordt gezien als een kadootje.

Bijeenkomst Gebruiker Centraal

'Sluit aan bij wat er is en werk samen'

Nog niet alle medeoverheden besteden voldoende aandacht aan het testen en oefenen in het kader van informatieveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat ICTU en de Haagse Hogeschool uitvoerden. De belangrijkste aanbevelingen: gebruik wat er al is aan ondersteuning en zoek de samenwerking op. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en maakt onderdeel uit van het Overheidsbreed Cyberprogramma.

Samenwerking op Sint Maarten

Het verder professionaliseren en uitbreiden van de IT-afdeling van de overheid op Sint Maarten. Een team van ICTU ondersteunt de overheid van Sint Maarten bij het bereiken van dit doel. In een jaar tijd is er veel bereikt, in een prettige samenwerking.

Cover_Staat_van_de_Uitvoering. Fotografie: Jan_Buteijn.
Publicatie 26 jan 2023

'Samenwerken van tekentafel tot loket'

Interview met Abdeluheb Choho en Ester Baauw over de publicatie Staat van de Uitvoering, die op 18 januari werd aangeboden aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees publicatie