Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken

Nieuwe Raampartijen voor tijdelijke inhuur ICTU

ICTU werkt in haar opdrachten samen met externe professionals uit een flexibele schil. Deze zetten we exclusief uit bij onze Raampartijen. Per 1 juli 2024 gaan nieuwe raamovereenkomsten in.

'Sluit aan bij wat er is en werk samen'

Nog niet alle medeoverheden besteden voldoende aandacht aan het testen en oefenen in het kader van informatieveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat ICTU en de Haagse Hogeschool uitvoerden. De belangrijkste aanbevelingen: gebruik wat er al is aan ondersteuning en zoek de samenwerking op. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en maakt onderdeel uit van het Overheidsbreed Cyberprogramma.

Samenwerking op Sint Maarten

Het verder professionaliseren en uitbreiden van de IT-afdeling van de overheid op Sint Maarten. Een team van ICTU ondersteunt de overheid van Sint Maarten bij het bereiken van dit doel. In een jaar tijd is er veel bereikt, in een prettige samenwerking.

Cover_Staat_van_de_Uitvoering. Fotografie: Jan_Buteijn.
Publicatie 26 jan 2023

'Samenwerken van tekentafel tot loket'

Interview met Abdeluheb Choho en Ester Baauw over de publicatie Staat van de Uitvoering, die op 18 januari werd aangeboden aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees publicatie