Het manifest van Pleio

Pleio is een platform voor de overheid: om samen te werken en om voorzieningen op in te richten. Het vervult een steeds belangrijker rol voor Nederlandse overheidsorganisaties en ambtenaren. Dan moeten die wel weten waar ze van op aan kunnen. En onze partners moeten weten aan welke standaard ze moeten voldoen. Daarom presenteren we de tien waarheden van Pleio:

 • Samenwerking gaat over organisatiegrenzen heen. De uitvoering van maatschappelijke taken ligt zelden bij één persoon of organisatie. Meestal gaat het om een samenspel van verschillende partijen. Pleio biedt een platform voor die samenwerking, zowel interbestuurlijk en overheidsbreed, met burgers en bedrijven;
 • Openheid komt voor onderscheid. Pleio is open en toegankelijk voor iedereen die wil bijdragen aan publieke doelstellingen. Vervolgens kunnen binnen Pleio groepen en deelsites worden aangemaakt voor specifieke doelgroepen of activiteiten, met eigen voorzieningen en vormgeving;
 • Elke gebruiker kiest zijn eigen werkomgeving. Iedereen wordt individueel lid van Pleio en kiest daarna bij welke groepen hij wil horen en hoe hij zich daar wil presenteren. Pleio ondersteunt gebruikers maximaal in de activiteiten die ze willen ontplooien en probeert hen dat zo makkelijk mogelijk te maken;
 • Elk resultaat begon ooit als een gesprek. Samenwerking begint met gesprekken: om tot overeenstemming en om tot vertrouwen te komen. Documenten zijn daarbij ondersteunend. Pleio faciliteert het leggen van contacten, het voeren van gesprekken en het gezamenlijk tot resultaat komen;
 • Wat binnen staat, moet binnen blijven. Pleio is een overheidsplatform en wordt door de overheid beveiligd en beheerd. Informatie blijft dus binnen de overheid en blijft besloten wanneer de eigenaar daarvoor kiest. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het systeem, de gebruiker heeft de verantwoordelijkheid voor zijn informatie;
 • Een investering voor jezelf is een investering voor ons allen. Pleio is gebouwd op basis van open source. Organisaties hebben de vrijheid om zelf voort te bouwen op het platform en daarmee de functionaliteit ervan te vergroten. De ontwikkelde modules zijn vervolgens ook beschikbaar voor anderen om te gebruiken;
 • Elke activiteit vraagt om een oplossing op maat. Geen organisatie, taak of situatie is hetzelfde. Pleio kan flexibel worden aangepast en uitgebreid op basis van de behoefte. Het platform zorgt voor de verbinding en de eenduidigheid en biedt algemeen inzetbare modules en functionaliteiten;
 • Verandering is de enige constante. Onze omgeving is steeds in verandering, maar ook de technische mogelijkheden nemen alsmaar toe. Nieuwe functionaliteiten moeten dus zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld. Pleio blijft zich daarom voortdurend en iteratief ontwikkelen. Er is geen beheerfase, Pleio blijft ‘in beta’;
 • De kracht zit in de verbinding. Vernieuwing ontstaat niet spontaan. Meerwaarde komt tot stand door uitwisseling en bundeling. Dat geldt voor onze gebruikers, maar ook voor de ontwikkeling van Pleio zelf. Daarom richt Pleio zich op samenwerking met andere partijen en integratie van succesvolle voorzieningen;
 • Iedereen die bijdraagt, heeft een aandeel in het geheel. Pleio groeit dankzij het enthousiasme en de inzet van ambtenaren die hun kennis en tijd bijdragen en door de activiteiten van overheidsorganisaties die een eigen omgeving willen opzetten. De sturing van Pleio is een weerspiegeling van die werkelijkheid.
 • Pleio. Grenzeloos samenwerken.

  Reageer zelf

  Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten. Reacties worden gemodereerd en verschijnen pas na goedkeuring. Velden met een * dienen in ieder geval ingevuld te worden.

  (wordt niet getoond, maar is wel verplicht)

  Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0) Illustratie bij blog Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0)

  Davied van Berlo is vanaf 1995 actief op internet, en sindsdien gefascineerd door de maatschappelijke veranderingen die plaatsvinden onder invloed van internet. Als programmamanager Ambtenaar 2.0 houdt hij zich bezig met de gevolgen van Web 2.0 voor de relatie tussen overheid en burger en voor de manier van werken van de overheid. Ook is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0.

  Alle weblogberichten van deze auteur

  Service

  Help