ODF Plugfest succesvol met Nederlandse partijen

Een geslaagd evenement dat waardevol was voor zowel leveranciers en gebruikers, dat was in het algemeen de mening van alle betrokken deelnemers aan het zevende ODF Plugfest op 17 en 18 november, waar voor het eerst Nederlandse overheidsleveranciers een speciale rol kregen. In de twee dagen stonden scenario’s testen, producten presenteren en vooral veel interactie centraal.

Wethouder Van Den Akker gaf op 17 november in het historische stadhuis van Gouda de aftrap voor het 7e ODF Plugfest. Als gastheer riep hij de aanwezige leveranciers van ODF-ondersteunende software op samen te werken om ODF op een hoger niveau te brengen. Aanwezig waren internationale leveranciers van officesoftware en Nederlandse leveranciers van documentgeneratoren, die voor met name gemeenten werken.

De Nederlandse leveranciers van documentgeneratoren gingen vervolgens in een speciale track onder voorzitterschap van Bart Hanssens, ODF-expert van de Fedict (Belgische overheid), aan de slag met casussen uit de praktijk. Gemeente Woerden en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) zagen hoe voorbeelden uit hun praktijk konden worden uitgevoerd. De NVVB zegde direct toe intern te bespreken hoe haar richtlijnen zich verhouden met openheid bij toepassingen. Kees van Geffen, voorzitter commissie Persoonsinformatievoorziening van de NVVB: “Ik vermoedde dat het voor ons alleen interessant zou zijn te zien hoe de uitvoer voldoet aan de modellen die wij opgesteld hebben, maar het totstandkomingsproces van zo’n akte bij verschillende leveranciers is een eye-opener.”

Aia, Centric (MDU), Interaction|next (Xential), MIT Office (iWriter), REM (OpenBekendmakingen) en Lunatech demonstreerden ter plekke hoe hun producten de opgegeven casussen uitvoerden met gebruik van ODF. Daarbij ontvingen zij technische feedback van Bart Hanssens en van makers van office-pakketten die zien hoe gegenereerde documenten in hun tekstverwerker getoond wordt. De internationale leveranciers van office-pakketten waardeerden op hun beurt, de praktijkcasussen als aanvulling op de gedetailleerde technische tests die zij zelf doorliepen. Ook PinkRoccade, Libbit en High Concept (Smartdocuments) participeerden in dit evenement. Paul Rekveld, hoofd IT gemeente Gouda en voorzitter van de ODF gebruikersgroep overheden, concludeerde: “Dit maakte deze eerste Nederlandse sessie van het ODF plugfest met gemeentelijke leveranciers waardevol en tot een groot succes. Een vervolg? Dat kan niet uitblijven!” Leveranciers spraken uit dat zij ODF-ondersteuning nu gedemonstreerd hebben en de bal bij overheden als opdrachtgever ligt.

Joris Dirks, projectleider ODF bij NOiV: “De internationale deelnemers kennen dit trucje en weten dat ze hier open kunnen zijn tegen elkaar over knelpunten en elkaar feedback kunnen geven over interpretatie van de ODF-standaard. Het was spannend omdat na maanden voorbereiding nationale leveranciers voor het eerst hetzelfde model gingen gebruiken maar vanaf het eerste moment bleken zij net zo constructief met elkaar aan de slag te gaan.”

Hans Harskamp, teammanager ICT bij de gemeente Woerden noemt ook de “positieve energie”. Leveranciers The Document Foundation (LibreOffice), IBM, KO GmbH (WebODF en Caligra), Microsoft, Multiracio en Nokia demonstreerden hun producten en gaven een blik op de toekomst met ODF terwijl ze naar huis gingen met feedback hoe hun documenten door andere applicaties worden geïnterpreteerd. Zoals één deelnemer zei: “We gebruikten ergens centimeters terwijl de ander pixels bedoelde. Dat hebben we in vijf minuten gefixt.”

Basil Cousins, director van OpenForum Europe, kondigde aan dat het volgende ODF Plugfest in april 2012 georganiseerd wordt op het hoofdkwartier van Microsoft in Brussel.

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie liet na afloop weten:
“Het Forum Standaardisatie bedankt NOiV voor het organiseren van de verschillende succesvolle plugfests. Deze evenementen hebben bijgedragen aan interoperabiliteit in de praktijk. Het is goed om te zien dat leveranciers actief met de overheid samenwerken om open standaarden zoals ODF daadwerkelijk goed geïmplementeerd te krijgen. Om die reden zal het Forum Standaardisatie de plugfests samen met ECP-EPN voortzetten. ODF heeft de aandacht van het Forum Standaardisatie; versie 1.0 staat nu op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en voor de recent vastgestelde versie 1.2 loopt de toetsingsprocedure. In deze toetsingsprocedure nodigen wij leveranciers en gebruikers uit om hun expertise in te brengen.”

Foto’s: Frank van der Burg (volledige fotoset ‘ODF Plugfest in Gouda’ op Flickr.com te zien).
Tekst: Joris Dirks en Nanja Appel.
Meer informatie: noiv.nl/odfplugfest / joris.dirks@noiv.nl / 06-34463296

De mogelijkheid tot reageren staat uit. U kunt dus geen reactie achterlaten

Service

Help