Afvalstandaard STOSAG toegevoegd aan ‘pas toe of leg uit’-lijst

De afvalstandaard STOSAG is een van de drie nieuwe open standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Dat heeft de website van het Forum Standaardisatie vandaag (woensdag) bekendgemaakt. De twee andere erkende open standaarden zijn Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) en Industry Foundation Classes (IFC).

Het initiatief voor de STOSAG-standaard(en) werd in 2010 genomen door tien afvalinzamelaars, en ondersteund door de brancheorganisatie NVRD en NOiV. In een interview met NOiV liet Michiel Westerhoff, manager Strategie en Ontwikkeling bij Circulus uit Apeldoorn en huidig voorzitter van de STOSAG-Stuurgroep, destijds weten dat de keus voor open standaarden in de afvalbranche moet leiden tot de nodige voordelen voor burgers en bedrijven. “Het uiteindelijke doel is om te komen tot een rechtmatiger afvalstoffenheffing. Daarvoor heb je dus adequate ICT en adequate registratiesystemen nodig die gebaseerd zijn op open standaarden. Dan heb je het over systemen die goed te beheren zijn, die concurrerend aan te schaffen zijn en die je niet op enig moment in de weg gaan zitten”, aldus Westerhoff.

De mogelijkheid tot reageren staat uit. U kunt dus geen reactie achterlaten

Service

Help